Archiv rubriky: Anglické časy

Anglický minulý čas prostý – Past Simple

Past simple neboli do češtiny přeloženo minulý čas prostý je co do tvorby a způsobu použití jedním z nejjednodušších gramatických jevů v angličtině. Past simple vyjadřuje děj, který začal a skončil v určitém okamžiku v minulosti. Mluvčí sice nemusí čas…

Anglické časy – past perfect I.

Tento článek je dalším pokračováním nepravidelného seriálu na téma anglických časů. Právě anglické časy jsou často tou oblastí gramatiky, ve které studenti, kteří se snaží si angličtinu osvojit, často chybují. Pokud také přemýšlíte o tom, jaký čas použít a kdy,…

Anglické časy – Future continuous

Anglický budoucí čas jsme částečně pokryli v jednom z předešlých článků zaměřených na tuto část anglické gramatiky. Co vyjadřuje future continuous neboli budoucí čas průběhový? Tento budoucí čas vyjadřuje akci nebo činnost v určitý moment v budoucnosti. Akce začne před zmíněným momentem a bude…

Anglické časy – Present Perfect Continuous

Další z anglických časů, jehož použití může občas dělat trochu potíže, je present perfect continuous či chcete-li předpřítomný čas průběhový. Present perfect continuous používáme, pokud mluvíme o akci, která začala v minulosti a pokračuje do současné doby (a možná bude pokračovat i…

Časy v Angličtině – Present perfect – Předpřítomný čas

Vítejte u pokračování našeho miniseriálu zaměřeného na vybrané gramatické okruhy v Angličtině. Dnešním tématem je anglický čas present perfect neboli předpřítomný čas, se kterým má řada lidí, co se snaží osvojit Angličtinu, čast problémy. Kdy tedy používáme present perfect? Používáme…

Anglický minulý čas průběhový – Past continuous

Anglické časy jsou oblastí, se kterou má velká spousta studentů angličtiny poměrně velké problémy. S gramatickým tvořením anglických časů to není tak hrozné, zato s reálným použitím resp. Vyhodnocením, kdy který čas použít, je to už horší. Aby toho nebylo…

Budoucí čas – going to a will

Anglický budoucí čas a going to Budoucí čas v angličtině s going to tvoříme pomocí tvarů slovesa to be s going to a infinitivem významového slovesa. Tento typ anglického budoucího čas Vyjadřuje plán osoby do budoucna, přičemž nezáleží na tom, zdali je…

Anglická gramatika – Přítomný čas „průběhový“

Dalším s přítomných anglických časů, jehož zvládnutí je naprostou nezbytností, je přítomný čas průběhový neboli present continuous či present progressive tense. Níže jsou uvedeny zejména rozdíly mezi anglickým přítomným časem průběhovým a přítomným časem prostým, jehož tvorbu a použití popisuje…

Anglická gramatika – Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý patří k těm oblastem anglické gramatiky, se kterým se začínající studenti seznamují v počátcích studia. I přesto, že jeho použití a gramatická skladba je poměrně jednoduchá, přesné použití prostého přítomného času dělá často problémy mnoha studujícím, zejména…