Anglická gramatika – Přítomný čas „průběhový“

Dalším s přítomných anglických časů, jehož zvládnutí je naprostou nezbytností, je přítomný čas průběhový neboli present continuous či present progressive tense. Níže jsou uvedeny zejména rozdíly mezi anglickým přítomným časem průběhovým a přítomným časem prostým, jehož tvorbu a použití popisuje předešlý příspěvek. Článek by mě pomoci těm, kteří často hledají odpověď na otázku: Dá se říci: „I watch TV now,“ nebo je správně: „I’m watching TV now?“

Použití anglického přítomného času průběhového

V článku o simple present tense je uvedeno, že čas se používá v případě, že hovoříme o věcech, které jsou obecně známé, pravidelné, o věcech či záležitostech, které se pravidelně opakují. Oproti tomu present continuous se používá v případě, pokud mluvčí hovoří o záležitosti, které se děje právě teď, resp. kterou právě teď dělá. Anglický přítomný čas průběhový popisuje činnost aktuální v době promluvy. Činnost začala v nedávné době před tím, než o í mluvčí začal hovořit a patrně bude pokračovat i po určitou dobu v budoucnosti.

Např.:
I’m watching TV now. (Dívám se na televizi. – Tj. začal jsem se dívat před chvílí, dívám se teď a asi se budu ještě nějakou dobu dívat.
I’m taking a shower. (Dávám si sprchu. – Tj. začal jsem se sprchovat před chvílí a budu ještě chvilku pokračovat.
I’m eating. (Právě jím. Tj. začal jsem před chvilkou jíst a budu v tom ještě chvíli pokračovat.)
I’m writing an article. (Totéž – Pokud mluvím o psaní článku, je patrné, že jej ještě nemám hotový, ale právě jej píšu a budu v psaní ještě nějakou dobu pokračovat.)

Nemusí se jednat jen o činnost, která je aktuálně v běhu, která je zrovna teď aktuální, ale i o činnost, která je dočasná tedy o činnost, která někdy v nedávné minulosti začala, stále pokračuje a v blízké budoucnosti bude ještě pokračovat.
Např.:
I’m losing weight. (Hubnu. – Je to záležitost, která je dočasná, hubnu už po nějakou dobu, neboť jsem vyžraný a budu v tom pokračovat i do budoucna)
Many peple are losing jobs. (Mnoho lidí přichází v tuto dobu o práci. – Tj. je nějaká krize, mnoho lidí přišlo o práci a tento trend se zatím nedaří zvrátit. Ale je to dočasná záležitost, proto použijeme present continuous.)

Anglický přítomný čas průběhový se také používá pro popis budoucnosti.
Např.:
We are going to the cinema tonight. (Dnes půjdeme do kina. – I přesto, že je tam going, neznamená to, že tam jdeme právě teď, tonight značí, že se jedná o činnost, kterou máme v plánu na dnešní večer.)
I’m working in London next week. (Příští týden budu pracovat v Londýně. – Je to naplánovaná činnost, se kterou počítám.)

 

Tvorba present continuous

Tvorba tohoto anglického času je velmi jednoduchá. Použijeme v příslušném tvaru sloveso to be (I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are) a přidáme příslušné sloveso s koncovkou –ing. (I am listening. You are cooking. He is sleeping. She is waiting. We are driving. You are cleaning. They are learning.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *