Časy v Angličtině – Present perfect – Předpřítomný čas

Vítejte u pokračování našeho miniseriálu zaměřeného na vybrané gramatické okruhy v Angličtině. Dnešním tématem je anglický čas present perfect neboli předpřítomný čas, se kterým má řada lidí, co se snaží osvojit Angličtinu, čast problémy.

Kdy tedy používáme present perfect?

Používáme ho tehdy pokud jsou výsledky děje v minulosti zřejmé v přítomnosti, resp. pokud je děj, který se udál v minulsti, nějakým způsobem aktuální v době promluvy.
Příklady:
The bus has arrived. – Autobus přijel. – Není definováno, kdy přijel. Příjezd se odehrál v minulosti, ale má nějaký vztah k současné situaci.

Jak se tvoří present perfect?

Předpřítomný čas v angličtině tvoříme tvarem slovesa to have + příčestím minulým trpným významového slovesa ve 3. tvaru. Příčestí minulé trpné vytvoříme přidáním koncovky -ed k významovému slovesu v infinitivu bez to. Mnoho tvarů příčestí minulého trpného je nepravidelných, neexistují pro ně žádná pravidla a je třeba se je naučit nazpaměť.

Příklady:
I’ve called her mother that she is with me.
They’ve been to Greece last year.

Zápor present perfect tvoříme pomocí have/has, not a příčestí minulého trpného, zkrácenými tvary jsou pak haven’t/hasn’t.

Příklady:
I haven’t seen that yet.
They haven’t been in Scotland.
He hasn’t read that book i’ve recommended.

Otázku tvoříme tvary have/has, podmětem a příčestím minulým trpným.

Příklady:
Has she read that book?
Has he seen that match?
Have they heard that CD?

V doplňovacích otázkách je tázací výraz na začátku věty.

Příklady:
Who have you heard today?
What have you done?

Pro krátké odpovědi předpřítomného času používáme pouze tvary slovesa to have, nikdy příčestí minulé trpné významového slovesa(sloveso s -ed)
V krátkých kladných odpovědích používáme plný tvar, v krátkých záporných odpovědích pak zkrácený tvar.

Příklady:
Has he visited Greece ? Yes, he has.
Have they met them on the beach ? No, they haven’t.
Has she heard the news ? Yes, she has.