Anglické časy – Present Perfect Continuous

Další z anglických časů, jehož použití může občas dělat trochu potíže, je present perfect continuous či chcete-li předpřítomný čas průběhový. Present perfect continuous používáme, pokud mluvíme o akci, která začala v minulosti a pokračuje do současné doby (a možná bude pokračovat i do budoucna). Každopádně je tam vždy silně patrný vztah započaté akce minulosti a jejích následků v době, kdy hovoříme.

Tvorba present perfect continuous:

Tento čas se tvoří pomocí have/has + been + tvar slovesa v průběhovém tvaru.

Příklady:

I have been sleeping.

He has been waiting.

You have been waiting.

Často se ve spojení s tímto časem používají různá časová vymezení, např.: for two weeks, for five hours, since Thursday atd.

Příklady:

I have been waiting for two hours. – Už čekám dvě hodiny. (Akce začala v minulosti, před dvěma hodinami jsem začal čekat a má to následek v současnosti – stále čekám a možná ještě čekat budu.)

She has been working for our company for five years. – Pracuje pro nás již pět let. (Začala pro nás pracovat v minulosti, akce má následek v současnosti – stále pro nás pracuje a asi pro nás bude pracovat dále.)

I have been working as a policeman since 1990. – Pracuji jako policista už od roku 1990. (Začal jsem pracovat v minulosti – akce má následek v současné době – stále pracuji jako policista a asi i do budoucna bude tato činnost pokračovat.)

Při použití present perfect continuous nemusí jít jen o akci, která bude pokračovat resp. ještě pokračuje do současnosti. Může jít také o akci či činnost,která sice v minulosti začala, ale nedávno (ještě před naší promluvou), skončila. Její následky jsou ale patrné aktuálně ve chvíli naší promluvy.

Příklad:

Look at her eyes! I am sure she has been crying. – Podívej se na její oči. Jsem si jistý, že plakala. (Činnost opět začala v minulosti, ale ustala, ještě než jsme promluvili. Následky jsou ale patrné i nyní, kdy mluvíme – dotyčná má vlhké oči.)

Doba trvání se, jak je naznačeno v poslední větě, nemusí nijak přesně specifikovat. Lze použít obecná vyjádření jako „v poslední době“ – pomocí slov recently či lately.

Příklady:

I have been feeling tired recently. – V poslední době se cítím unavený.

His car is broken, so he has not been driving it lately. – Má rozbité auto, takže s ním v poslední době nejezdil.

Pokud si chcete vše trochu zkomplikovat, tak se podívejte po aktivní a pasivní formě použití present perfect continuous. Vše výše uvedené je ve formě aktivní, v některých případech ale lze užít i formu pasivní, která je však méně obvyklá. Např. místo: „He has been doing his work,“ lze v pasivní formě říci: „The work has been being done.“ Je to sice krkolomné, ale použitelné.

Mrkněte se do jednotlivých sekcí a odkazů na stránky s testy a zkouškami, a pokud si nejste jisti, trénujte, dělejte testy, opakujte dokud Vám použití času nepřejde do krve a budete jej používat bez většího přemýšlení.

Příjemnou zábavu!