Anglická gramatika online s testy zdarma

Anglická gramatika

Anglická gramatika s obsáhlým výkladem a s mnoha testy angličtiny zdarma. To vše najdete na uživatelsky příjemně zpracovaném webu Grammar-monster.com.  Na webu nehledejte rozčlenění typu základní gramatika pro začátečníky, angličtina pro pokročilé apod. Hned v úvodu si vyberte jev anglické gramatiky, se kterým…

Anglické časy – Future continuous

Anglický budoucí čas jsme částečně pokryli v jednom z předešlých článků zaměřených na tuto část anglické gramatiky. Co vyjadřuje future continuous neboli budoucí čas průběhový? Tento budoucí čas vyjadřuje akci nebo činnost v určitý moment v budoucnosti. Akce začne před zmíněným momentem a bude…