Anglické místní předložky I.

Místní předložky se používají, pokud hovoříme či chceme popsat pozici nebo umístění nějaké osoby nebo předmětu či směru. Často je používáme, pokud potřebujeme odpovědět na otázky typu Kde? Kudy? Odkud? Kam? apod. V praxi si vzpomeňte na školní angličtinu, kdy jste…