Předložky v angličtině – základní časové předložky

Anglické předložky jsou oblastí, kde se v angličtině velmi často chybuje. Začátečníci, ale často i pokročilí, občas zaváhají s tím, jakou předložku kdy použít. Výsledkem pak může být cosi, co dává relativně smysl v češtině, anglický mluvčí by ale mohl být trochu zmaten. Proto přinášíme nový nepravidelný seriál na téma předložky v angličtině.

První a asi nejjednodušší oblastí jsou základní anglické předložky časové – in, at, on. Pokud máte s použitím těchto předložek někdy problémy, následující text Vám snad pomůže v tom, abyste je používali pokud možno správně. Předložky in, at ,on se používají ve spojení s různými časovými údaji, v češtině ale ve smyslu časovém každá znamená předložku v – v pět hodin, v pondělí, v červnu, v roce 1900 atd.

Předložka in

Předložka in se používá, mluvíme si o delších časových úsecích. Používá se ve spojení s měsíci, roky, desetiletími, stoletími apod. čas tedy není úplně přesně specifikován. Předložka in se rovněž používá, pokud mluvíme o určitých částech dne,a le bez přesného vymezení času (např. ráno, v poledne atd.).

Příklady: in August (v srpnu), in 1993 (v roce 1993),  in the 19th century (v 19. století), in the sixties (v šedesátých letech), in summer (v létě), in the morning (ráno), in the evening (večer), ale pozor – at night (v noci)

Předložka in se rovněž používá , pokud mluvíme o budoucnosti. například, pokud chceme vyjádřit, že se něco stane nebo začne za nějakou nepřesně stanovenou dobu.

Příklady: in a couple of days (za pár dnů), in a few weeks (za pár týdnů)

Předložka on

Použití časové anglické předložky on je velmi jednoduché, stačí si zapamatovat, že se vždy pojí s nějakým určitým dnem resp. datem – tedy pondělí, úterý, Nový rok, 6. srpna apod.

Příklady: on Monday (v pondělí), on Thursday (ve čtvrtek), on Christmas day (na Vánoce), on August 21st (21. srpna), on my birthday (na mé narozeniny)

Předložka at

Předložku at použijeme v případě, že mluvíme o nějakém přesně specifikovaném čase – v šest hodin, v půl sedmé apod.

Příklady: at seven o´clock (v sedm hodin), at 9:30 (v půl desáté), at the moment (v tu chvíli), at the weekend (o víkendu), at lunchtime (u oběda), at Easter (o Velikonocích).

Předložky v angličtině in, at, on se samozřejmě netýkají pouze času, o tom ale až v dalším pokračování seriálu na téma předložky.