Anglické zprávy pro pokročilé i začátečníky

Již několikrát jsme zmiňovali poslech angličtiny a četbu anglických textů jako zásadní faktor, který pomáhá zdokonalovat Vaše porozumění a rozvíjet všechny schopnosti použití angličtiny. Jednou z preferovaných možností je pravidelný poslech zpráv v angličtině, což doporučujeme i začátečníkům. Jenže ti mohou mít s poslechem a čtením složitých větných konstrukcí a rychlou mluvou poměrně problémy. Tato negativa ale odpadají díky specializovaným webům, které zprávy zjednodušují a přizpůsobují i začátečníkům. Jedním z výborných zdrojů je web Breaking News English.
Web je podobně zaměřený jako např. na našich stránkách již zmiňovaný web News in Levels, Breaking News English je ale přeci jen o něco lépe propracovaný a nabízí více možností. Navíc jej jako studijní pomůcku mohou použít i učitelé angličtiny, aktivit pro studenty je na webu více než dost. Web obsahuje, jak napovídá název, anglické zprávy z mnoha oblastí. Každá zpráva je zpracována pro několik úrovní obtížnosti od naprostých začátečníků až po velmi pokročilé. Ke každé úrovni je samozřejmě přizpůsoben i přiložený soubor se zvukem resp. několik souborů. Přeci jen schopnost čtení a poslechu se mohou vyvíjet jinak a čtenář, který bez problémů porozumí čtení anglického textu na nejvyšším šestém levelu, nemusí dokonale porozumět rychlosti mluvčího na stejném levelu. Stačí si jen vybrat nižší rychlost a porozumění to podstatně usnadňuje. Student by měl postupovat nejlépe podle následujícího scénáře: Začít na úrovni angličtiny, kde rozumí většině psaného i mluveného textu, řekněme 80 procent a více porozumění a poté se přesunout o úroveň či dvě úrovně výše tak, aby ještě dokázal pochopit smysl sdělení.

Kromě čtení a poslechu, který je nejzásadnější součástí studia angličtiny, obsahuje web celou řadu doplňkových aktivit, které Vám (nebo případně Vašim studentům) pomohou nově získané znalosti upevnit. K dispozici je tak celá řada gramatických cvičení (doplňování prázdných míst, předložky, členy, pořádek slov ve větě apod.) a doporučení pro aktivity po čtení a poslechu (témata k zamyšlení nebo k rozhovoru ve skupině apod.).

Orientace na webu je poměrně intuitivní, jen je třeba upozornit na poměrně značnou frekvenci výskytu reklam a leckdy není snadné odlišit reklamu od menu. Ostatně, z příjmů z reklamy a ze sponzorských darů web funguje, ovšem někdy je té reklamy až moc. Veškerý obsah webu je samozřejmě zdarma, tvůrci webu nabízí jen prodej své učebnice s názvem 1000 nápadů a aktivity pro učitele angličtiny (samozřejmě v angličtině). Podmínkou používání webu ale nákup zmíněné knihy není. K webu patří i poměrně silná komunita na Facebooku. Můžete se tam kdykoli zapojit do diskuse a nebo si na facebookové stránce najít vhodný protějšek, se kterým můžete trénovat komunikaci v angličtině, což je ostatně asi nejlepší způsob, jak si cizí jazyk osvojit. Ostatně, o tomto přístupu bude i jeden z budoucích článku na našem webu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *