Podmínkové věty třetího typu

Podmínkové věty prvního a druhého typu mluví o budoucnosti, podmínkové věty třetího typu mluví o něčem jiném – o minulosti. Mluvíme tedy o něčem, co se mělo stát v minulosti, ale nestalo se to, u těchto vět tedy není žádná možnost, že by byly zmíněné události reálné (protože se nestaly). Třetí typ podmínkové věty je tedy něco jako sen bez možnosti toho aby se stal tento sen skutečností. Je to sice podmínková věta, ale podmínka je nesplnitelná. Mluvíme o neuskutečněné minulosti, o jakýchsi vzdušných zámcích, případně obviňujeme sebe nebo své okolí, že se něco kvůli nám nebo nim nestalo.

Podmínkové věty tohoto typu se tvoří podle následujícího vzoru:

If věta (present perfect) a hlavní věta (would + have + past participle nebo could + have + past participle anebo might + have + past participle)

 

Příklady:

If I had seen John, I would have told him. – Kdybych viděl Johna, byl bych mu to řekl. (Jenže Johna jsem neviděl a tak jsem mu to říci nemohl – podmínka je nesplnitelná)

If I had won the lottery, I would have bought a house.  – Kdybych byl vyhrál v loterii, byl bych si koupil dům. (Jenže jsem v loterii nevyhrál, takže si nic nekoupím – opět je podmínka nesplnitelná.)

Mluvíme tedy o události v minulosti, která se nestala. Podmínka nebyla pravdivá resp. je nereálné, aby byla podmínka splněna, takže událost k ní se vztahující se nemůže už nikdy stát. Používáme předminulý čas (past perfect), pokud mluvíme o nesplnitelné podmínce v minulosti. Používáme would have + příčestí minulé (past participle) při mluvení o neuskutečnitelném výsledku v minulosti, závisejícímu na podmínce, která nebyla splněna.

Další příklady se změněným pořadím vět:

I would have told John if I had seen him. – Býval bych to řekl Johnovi, kdybych ho viděl.

I would have bought a house if I had won the lottery. – Býval bych si koupil dům, kdybych vyhrál v loterii.

 

Příklady s could nebo might:

If I had studie, I could have passed the exam.

If I had studied, I might have passed the exam.

Kdybych studoval, mohl jsem zkoušku udělat. Samozřejmě by šlo použít would, pokud by si byl člověk jistější – Pokud bych studoval, zkoušku bych udělal. Could a might značí menší jistotu naplnění podmínky.

 

Další příklady podmínkových vět

If you had seen him you could have spoken to him. – Kdybys ho viděl, mohl jsi mu to říct. (Ale neviděl, takže nikdo nemohl nikomu nic říct.)

If you had invited me I might have come. – Kdybys mě pozval, přišel bych. (Ale tys mě nepozval, takže jsem přijít nemohl- opět nesplnitelná  podmínka)

I would have got a better mark if I had studied more. – Mohl jsem dostat lepší známku, pokud bych se víc učil. (Jenže jsem se neučil a dobrou známku jsem tak nemohl dostat.)

Podmínkové věty třetího typu se dají použít i v negativním smyslu:

If we hadn’t practised, we wouldn’t have won the match.– Kdybychom netrénovali, nevyhráli bychom zápas. (jenže my jsme pašáci, trénovali jsme tvrdě a zápas jsme vyhráli.)