Podmínkové věty druhého typu

Druhý podmínkový typ je velmi podobný tomu prvnímu 🙂 Stále mluvíme o budoucnosti, tedy o nějaké události v budoucnosti a výsledku této události. U tohoto typu však není příliš reálná možnost, že se tato událost stane. Například, pokud nemáte peníze, nemůžete si koupit auto. Samozřejmě je tu možnost, že peníze vyděláte nebo si vezmete půjčku. Není to moc reálné, ale je to možné.
Tvoříme je hlavní větou (main clause) a podmínkovou větou (if clause). V hlavní větě použijeme podmiňovací způsob (would + sloveso), v podmínkové čas minulý prostý (past simple). Důležitou věcí u druhého typu podmínkových vět je, že je zde téměř nereálná možnost že se daná událost stane.Věty se neoddělují čárkou, pokud je první věta hlavní.

Příklady:
I would buy a house if i had money. – Koupil bych si dům kdybych měl peníze.
If i had money, i would buy a house. – Kdybych měl peníze, koupil bych si dům.
If you found a wallet, you should return it to its owner. – Kdybys našel peněženku, měl bys ji vrátit jejímu majiteli.
Někdy používáme should, might či could místo would (If i bought a car, i could stop going to the work by bus. – Pokud bych si koupil auto, mohl bych přestat jezdit do práce autobusem.)
If you could buy a car, would you buy it ? – Pokud by sis mohl koupit auto, koupil by sis ho?

 

Zájemcům, kteří potřebují detailnější výklad, doporučujeme tento zdroj z produkce BBC.

 

 

1 comment for “Podmínkové věty druhého typu

  1. B.Huclová
    28.4.2016 at 15.12

    Chci se učit angličtinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *