Podmínkové věty v angličtině – první typ

Podmínkové věty jsou po časech dalším gramatickým jevem, který dělá vrásky na čele mnoha studentům angličtiny. V následujícím textu si jednotlivé anglické podmínkové věty rozebereme, přičemž tento příspěvek je nutno brát jako stručný vhled do problematiky. Studentům hledajícím hlubší výklad doporučujeme některý z mnoha bezplatných zdrojů, na které se na EnglishWebu odkazujeme.
Podmínkové věty, často označované také jako if-věty, lze v zásadě rozdělit do tří typů a prvním typem se budeme dále zabývat. Podmínkové věty prvního typu se používají v situacích, kdy je zřejmé nebo velmi pravděpodobné, že podmínka je nebo by mohla být splněna. Podmínkové věty prvního typu se vztahují k budoucnosti. Vyjadřují tedy stav, který by v budoucnu mohl nastat, pokud budou splněny podmínky, které jsou velmi realistické či velmi pravděpodobné. Zní to krkolomně? Nevadí, praxe je o něco jednodušší.
Podmínková věta prvního typu se tvoří podle následujícího vzorce:

If + simple past (minulý čas prostý) a vyjádření budoucnosti se slovem will
Příklady:
If I see him tomorrow, I’ll ask him. Když ho zítra uvidím, zeptám se ho. Věta s if tedy vyjadřuje budoucnost, i když se tvoří pomocí simple present. Použití budoucího času by bylo špatně – tj. „If I will see him tomorrow, I’ll ask him.“ – je gramaticky špatně.
If I study hard, I will pass the exam. Když budu studovat pilně, zkoušky udělám.
If I have enough money, I will buy a new car. Pokud budu mít dost peněz, koupím si nový vůz.
If we travel to Japan, we will visit Tokio. Pokud pojedeme do Japonska, navštívíme Tokio.
If it rains, we won’t go to the cinema. Pokud bude pršet, nepůjdeme do kina.
If you wait a few seconds, I will ask my parents. Když počkáš pár vteřin, zeptám se rodičů.
Everything wil by ok, if you are careful. Vše bude v pořádku, pokud budeš opatrný. – Tvorba je stejná, jen posloupnost vět je jinak.
He’ll help you, if you ask him. Pomůže ti, pokud se ho zeptáš.