Anglická vlastní jména a použití členů

Použití členů u vlastních jmen v angličtině dělá mnoha lidem problémy. Obecně lze říci, že členy se u vlastních jmen nepoužívají. Bohužel, jak to v angličtině bývá, existuje celá řada výjimek. Níže je stručný přehled použití určitého členu případně použití jména bez členu u vlastních jmen.

Vlastní jména stojí ve větě bez členu, jde-li o následující případy:

1. Jména kontinentů, zemí nebo měst
Příklady: Prague, Africa, America, Paris, Germany, France, Spain atd.

Stoprocentně ve všech případech to samozřejmě neplatí, jak je v angličtině obvyklé. Pokud je v názvu země slovo kingdom (království), states (státy) nebo republic, člen určitý the se použije.
Příklady: The United Kingdom, the kingdom of Bhutan, the Czech Republic, The United states of America.

Člen se rovněž použije u zemí, jejichž název je v plurálu.
Příklady: The Netherlands

2. Jména osob
Příklady: Paul, Mr. Brown, Mrs. Johnson, Adelle
Pokud ale mluvíme o celé rodině resp. o členech rodiny, člen se musí použít. Jsou tedy the Browns, the Johnsons.
Příklad: Have you met the Johnsons?

3. Jména hor (lépe řečeno jedné hory)
Příklady: Mount Everest, Mount Cook, Snowdon

4. Jména jednotlivých ostrovů
Příklady: Man, Iceland, Lantau apod.
Se členem the se jména jednotlivých ostrovů používají v případě, že použijeme obrat: the Isle of…
Příklady: The Isle of Man, the Isle of Lantau atd.

5. Jména jezer
Příklady: Lake Baikal, Lake Victoria, Lake Michigan

Vlastní jména se použijí se členem, jde-li o následující případy:

1. Jména hor a pohoří
Příklady: the Giant Mountains, the Himalayas

2. Jména moří a oceánů
Příklady: the Pacific, the Atlantic, the Adriatic, the Black Sea

3. Jména národů
Příklady: the English, the Czechs, the Spanish, the Russians atd.
Ale pokud použijeme obrat Czech people, English people, Spanish people, člen nepoužijeme.

4. Jména souostroví
Příklady: the Canaries, The Orkneys, the Hebrides, the Bahamas, the Spratleys

5. Přesné názvy budov, hotelů, restaurací
Příklady: the Ritz Hotel, the Hilton, the British Museum, the Empire State Building

6. Názvy institucí
Příklady: The European Union, the United Nations, the Seamen’s Union

7. Názvy řek a kanálů
Příklady: the Nile, the Thames, the Suez Canal, the Amazon, the Panama Canal

8. Názvy novin
Příklady: The Times, The Washington Post, The Guardian