Jak na frázová slovesa?

JAK NA FRÁZOVÁ SLOVESA?
Frázová slovesa se v angličtině skládají z hlavního slovesa a tzv. příslovečné částice. Příslovečných částic má každé sloveso několik a každá z částic dává slovesu absolutně odlišný význam.

Stejně jako slovíčka se musíme učit i frázová slovesa. Zde ale nedoporučuji „drilování“. Jak je výše uvedeno, stejné sloveso může mít několik různých částic a význam je zcela jiný. Mnohdy horším případem je, že jedno frázové sloveso má více významů. Například „do up

Nejefektivnější je si ke každému frázovému slovesu vymyslet a napsat jednoduchou větu, která se vás osobně týká. Takových vět si můžete vymyslet i více. Když si nevybavíte ono frázové sloveso, jistě si vybavíte vaši větu a frázové sloveso s ní.
Bezvadné je si z několika frázových sloves napsat krátký článek (nejlépe nějaký vtipný, bizarní nebo nějaký, který se týká opět vás.
Pokud si frázová slovesa píšete do svého sešitu, PC, pak je dobře nepřekládat do češtiny, ale najít anglické synonymum, např. „look for“ – „search“.

Krátká ukázka:
Becoming a lawyer is very difficult. When I was in law school I had to go through the very difficult process of learning new vocabulary. I also realized that sometimes it is difficult to go along with the suggestions that my professors made because in reality things are more complicated than they seem in a classroom. It goes against my principles to do something immoral, but sometimes there are difficult choices that lawyers have to make. Despite these difficulties, I decided to go through with my choice to become a lawyer. I am glad I made that decision, now I enjoy going before a judge and presenting my case.

go through* – to suffer or have a bad experience
go along with – to agree with or to accept
go against – to oppose, to be contrary
go through with* – to complete despite difficulty
go before – to appear to face, to be sent for consideration
* note: go through vs go through with

https://www.facebook.com/cragyproofreading

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *